Ako budú otvorené mestské materské školy počas prázdnin

12. 6. 2018

Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín bude počas letných prázdnin prerušená pre rekonštrukčné práce, maľovanie a čistenie priestorov, dezinfekciu prostredia a hračiek, ako aj pre čerpanie dovolenky zamestnancov.

  • V júli budú zatvorené a v auguste do 24. 8. otvorené MŠ na Soblahovskej a MŠ Niva.
  • Počas letných prázdnin budú z dôvodu rekonštrukcie celej škôlky zatvorené MŠ na Opatovskej a Šafárikovej ulici. Pre rekonštrukciu kuchyne v ZŠ Na dolinách bude zatvorená aj MŠ Na dolinách, nakoľko sa tam deti z MŠ stravujú.
  • MŠ na Šmidkeho, Halašu, Legionárskej, Stromovej, Kubranskej, Turkovej, Medňanského a Východnej ulici budú v júli otvorené a v auguste zatvorené.
  • MŠ na Ulici 28. októbra a Pri parku budú v prevádzke v júli len do 27. 7., od 30. 7. bude až do konca prázdnin zatvorená.
  • MŠ na Považskej ulici bude prvé dva júlové týždne v prevádzke. Zatvoria ju od 16. 7. do 10. 8. Opäť bude otvorená od 13. do 24. 8.
  • V poslednom augustovom týždni 27. – 31. 8. bude pre deti otvorená MŠ na Soblahovskej ulici. Vo všetkých ostatných MŠ budú prebiehať prípravné práce na nový školský rok tak, aby ho mohli všetky v pondelok 3. septembra otvoriť.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!