Akadémia tretieho veku rekordná

11. 6. 2010

Do posledného miesta zaplnená kongresová sála hotela Tatra bola v stredu 9. júna popoludní dejiskom slávnostného ukončenia 23. ročníka celoživotného vzdelávania seniorov. Osvedčenia o úspešnom absolvovaní štúdia si prevzalo rekordných 115 poslucháčov.


Trenčianski seniori z Jednoty dôchodcov na Slovensku túžia po poznaní. Svedčí o tom aj takmer stopercentná dochádzka, ktorú zaznamenali počas dvoch semestrov nedávno skončeného 23. ročníka Akadémie tretieho veku (ATV). Na deviatich seminároch si vypočuli viac než 20 pútavých prednášok z oblasti zdravotníctva, kultúry, histórie a rôznych iných odvetví. Podmienkou na získanie osvedčenia o absolvovaní celoživotného vzdelávania bola účasť aspoň na šiestich seminároch.


Na Slovensku v súčasnosti navštevuje univerzity tretieho veku približne 5-tisíc poslucháčov. Začiatky trenčianskej akadémie siahajú do roku 1984 (Trenčianske geriatrické dni). Oficiálne začala ATV v Trenčíne pod hlavičkou nemocnice pôsobiť o tri roky neskôr. Dnes je najdlhšie fungujúcou ustanovizňou tohto typu v republike.


Ďalší ročník celoživotného vzdelávania seniorov s poradovým číslom 24, opäť pod záštitou trenčianskeho primátora Branislava Cellera, slávnostne otvoria po prázdninách 8. septembra.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!