Aj v uliciach Trenčína bude v piatok Biela pastelka

20. 9. 2023

Verejná zbierka Biela pastelka bude v piatok 22. septembra 2023 už po dvadsiaty druhýkrát v uliciach slovenských miest a obcí. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky nebudú chýbať ani v Trenčíne. Darcom za ich príspevok budú ponúkať symbolickú pastelku, ktorá je nielen poďakovaním darcom za ich porozumenie a veľkorysosť, ale aj symbolom solidarity s ľuďmi so zrakovým postihnutím.

tento piatok voľte pomoc nevidiacim

Všetci máme niekoho či niečo, na čo sa nedokážeme vynadívať. Milovanú osobu, západy slnka, umelecké dielo. Predstavili ste si niekedy, že by ste ich zrazu (alebo nikdy) nevideli? Pre nevidiacich a slabozrakých je to každodenná realita. Pomôžme im zažívať krásy sveta inak. Podporme ich príspevkom v uliciach 22. septembra alebo SMSkou na č. 820 v hodnote 2 €.

Biela pastelka pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím. Nevidiaci a slabozrakí nájdu pomoc v 8 krajských strediskách, v ktorých odborné pracovníčky a odborní pracovníci ročne pomôžu dovedna 3 tisíc klientom. Venujú im viac ako 2 600 hodín pomoci. „Aj vďaka zbierke Biela pastelka môžeme naše služby poskytovať bezplatne. Ich dĺžku nelimitujeme, každému klientovi sa pracovníci venujú tak dlho ako potrebuje. Aby sme boli klientom čo najbližšie, najmä vo veľkých krajoch, nájdu nás – okrem krajského mesta – aj v tzv. poradenských miestach. Klientom pomáhame im nielen ambulantne, ale i v domácom prostredí. Chceme, aby naši klienti žili plnohodnotný a naplnený život, hoci bez zraku alebo s jeho zvyškami,“ hovorí Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

V Trenčianskom kraji poskytuje ÚNSS svoje služby v Trenčíne, Bánovciach nad Bebravou, Dubnici nad Váhom, Myjave, Novom Meste nad Váhom, Partizánskom, Považskej Bystrici, Prievidzi a v Púchove.  

Aj v uliciach Trenčína môžu v piatok 22. septembra darcovia získať symbolickú pastelku ako poďakovanie za dobré srdce a dobrovoľný finančný príspevok. Pastelkový tím býva zväčša dvoj- až trojčlenný. Dobrovoľníci mávajú oblečené biele tričká s modrým logom zbierky Biela pastelka. Finančné prostriedky zbierajú do bielomodrých papierových pokladničiek, ktoré sú zapečatené nálepkou s popisom. Na ňom sa nachádza:  

 • názov organizácie: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
 • názov zbierky: VEREJNÁ ZBIERKA BIELA PASTELKA 2023
 • logo zbierky a číslo pokladničky
 • informácia o registrácii na MV SR spolu s registračným číslom 000-2022-044176 a QR kód
 • zbierkový tím sa tiež vie preukázať Poverením na vykonávanie zbierky vydaným Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (dobrovoľníkov môžete požiadať, aby vám ho predložili, rovnako ako kópiu o registrovaní zbierky na MV SR)

Vyzbierané finančné prostriedky pomáhajú Bielej pastelke písať krajšie príbehy v životoch nevidiacich a slabozrakých. Využívajú sa:

 • pri nácviku samostatnej chôdze s bielou palicou
 • pri výučbe čítania a písania Braillovho písma
 • na kurzy práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
 • na aktivity zamerané na obhajobu práv ľudí so zrakovým postihnutím
 • na podporu aktivizovania ľudí nevidiacich a slabozrakých prostredníctvom kultúrnych, športových či voľnočasových podujatí
 • pri nácviku sebaobslužných činností – varenie, pranie, žehlenie, upratovanie
 • špecializované sociálne poradenstvo – poradenstvo pri vyrovnávaní sa s postihnutím, pri získavaní príspevkov, poradenstvo v zamestnávaní a pod.

Novinka aktuálneho ročníka – bezhotovostné darovanie v uliciach

V Trenčíne budú môcť darcovia venovať svoj dar na zbierkové konto aj bezhotovostne. Vďaka spolupráci s ČSOB bankou, budú mať vybrané tímy aj POS terminál, prostredníctvom ktorého možno prispieť platobnou kartou, mobilom alebo hodinkami.

biela pastelka predstavte si že nevidíte svoju obľúbenú farbu

Nevidiacich a slabozrakých možno podporiť:

 • 22. 9. 2023 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku
 • zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých telekomunikačných sieťach
 • príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006
 • príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách
 • online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk
 • po vypočutí Rozprávky pre malé Pastelky (na YouTube kanále s rovnomenným názvom)
 • bezhotovostne prostredníctvom ČSOB POS terminálov v uliciach (kartou, hodinkami, mobilom)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!