Aj chov jednej ošípanej musí byť registrovaný

28. 11. 2018

Európska komisia 6. novembra 2018 zrušila výnimku na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú potrebu. Upozorňuje na to Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín.

Všetky chovy ošípaných – aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu – musia byť registrované. Chovateľ je povinný zaregistrovať chov v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Trenčín. Pokiaľ si chovateľ túto povinnosť nesplní, môže mu byť udelená pokuta od 100 do 400 eur.

Tlačivo Registrácie chovu si môžu osobne vyzdvihnúť v Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Trenčín (RVPS) na Súdnej ulici 22. Na základe tohto tlačiva potvrdeného RVPS Trenčín Centrálna evidencia hospodárskych zvierat Žilina pridelí žiadateľovi registračné číslo chovu.

Kontakt pre viac informácií: 032/6522 123 alebo Sekretariat.TN@svps.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!