Aby v centre Trenčína bolo menej áut

17. 5. 2019

Mesto Trenčín čakajú zmeny v parkovaní. Budú v prospech rezidentov a ekológie. Zároveň upravia podmienky tam, kde doterajšie opatrenia už neplnia regulačnú funkciu.

„Pokračovanie regulácie parkovania je vecou, ktorá má do budúcnosti zlepšiť ekológiu mesta. Zvyšovanie cien v centre mesta nie je preto, aby sme zarobili, ale, aby sme ľuďom ešte viac dali najavo, že je dôležité, aby sa zamysleli nad spôsobom prepravy,“ upozorňuje primátor Richard Rybníček.

Zvýšenie parkovného z 1 eura na 2 eurá za hodinu je navrhnuté pre parkoviská v pásme A – konkrétne na Palackého, Hasičskej a Námestí SNP, a to od 1. júla 2019. „Naším cieľom do budúcnosti je, aby z Palackého ulice bola promenádna ulica, maximálne s cyklotrasou, s novými farmárskymi trhmi. Jednoducho, do budúcnosti máme plán Palackého ulicu vyčistiť od áut úplne. Chceme, aby mesto bolo zelené a aby v centre bolo čo najmenej áut. To je celý princíp a dôvod, prečo zvyšujeme v tomto pásme parkovné. Myslíme to vážne. Ešte v tomto roku zmizne z Palackého ulice 40 parkovacích miest, ktoré uvoľnia priestor pre cyklotrasu,“ hovorí R. Rybníček.

V okolí centra je hneď päť možností, kde zaparkovať –  parkovací dom na Palackého, Mládežnícka ulica, parkovisko pri štatistickom úrade na Električnej ulici, parkovisko pod mostom na Rozmarínovej ulici, parkovisko na Rozmarínovej pri evanjelickom kostole. „Majú kapacitu 300 až 400 parkovacích miest, ich vyťaženosť je medzi 40-60 percentami a pritom na Palackého, priamo v centre, nie je kde zaparkovať. Navyše, pri krytej plavárni je parkovanie úplne zdarma,“ zdôraznil vedúci Útvaru mobility MsÚ Trenčín Róbert Hartmann.

Na Palackého ulici sa okrem parkovného mení od 1. júla aj doba spoplatnenia. „Cez víkend sa momentálne platí len v sobotu od 8.00 do 12.00, cez týždeň od 8.00 do 18.00-tej. Navrhujeme, aby sa platilo až od 9-tej, čo korešponduje s tým, že na námestí sa od 1. júla skráti doba zásobovania do 9.00 h. Predlžuje sa čas spoplatnenia od 18.00 h do 24-tej. Dôvodom je, že v piatky, soboty a aj nedele sa z Palackého stalo odkladisko áut. Poviem príklad – v piatok večer idem do baru, zaparkujem na Palackého a po auto si prídem v nedeľu, keď vytriezviem, pretože v sobotu sa mi nechcelo. Auto tam dva dni stojí a zaberá miesto tým, ktorí by tam mohli zaparkovať. Preto posúvame parkovné až do 24-hodiny a ten zbytkový čas zostáva zdarma,“ vysvetlil R. Hartmann.

Návrh novelizácie nariadenia o dočasnom parkovaní počíta s jednotnou prevádzkovou dobou na sídliskách vo všetkých pásmach od 0.00 do 24.00 h celoročne s tým, že víkendové a sviatočné dni budú spoplatnené iba vo večerných a nočných hodinách.

„Keď boli víkendy bezplatné, tak najmä abonenti často parkovali v obytných zónach a domáci mali problém zaparkovať. S týmto súvisí zároveň aj zmena, čo sa týka karty Návšteva pásma. Tá aktuálne platí dva po sebe idúce pracovné dni, po novom by táto karta mala platiť dva po sebe idúce dni, teda vrátane víkendov,“ uviedla Ľuboslava Sedláková z Útvaru mobility MsÚ Trenčín.

Poslanci budú koncom mája rozhodovať aj o zvýšení cien abonentských parkovacích kariet približne o 30 percent.

„Chceme sa ešte viac venovať rezidentom, aby ľudia, ktorí majú trvalý pobyt v Trenčíne mali väčší komfort v parkovaní. Ľudia, ktorí nám tu dochádzajú autami, parkujú tu, nie sú občania mesta Trenčín, musia mať prísnejšie podmienky, pretože ich dane idú do obcí, z ktorých prichádzajú. Musíme chrániť a uprednostňovať tých, ktorí platia toto mesto, a to sú občania s trvalým pobytom v Trenčíne,“ tvrdí primátor.

Návrh počíta aj so zvýšením cien rezidentských kariet v prípade druhého a ďalšieho vozidla na byt. Ide o regulačné opatrenie, ktoré má obmedziť narastajúci počet vozidiel pre jednu domácnosť a docieliť, aby ľudia zvážili, či naozaj ďalšie vozidlo potrebujú. Všetky spomínané zmeny by mali platiť od 1. júla. A od 16. septembra 2019 Mesto plánuje zaviesť reguláciu parkovania na sídliskách Juh a Sihoť III a IV.

„Na týchto sídliskách sme nevedeli spustiť reguláciu parkovania už v tej prvej fáze v roku 2017, pretože počet áut vysoko prevyšoval počet vtedy existujúcich parkovacích miest. Zatiaľ sme teda počas ostatných dvoch rokov vytvárali nové možnosti na zaparkovanie vozidiel. Koncom leta budeme mať v Trenčíne vybudovaných viac ako 1000 parkovacích miest. Len na samotnom Juhu to bude vyše 700 a na Sihoti III, IV do 200 parkovacích miest. Do dnešného dňa sme investovali do regulácie parkovania viac ako 6 miliónov eur, pritom financií sme získali z parkovania napríklad v roku 2018 okolo 800 tisíc eur. My naďalej pracujeme na budovaní cyklotrás, my budujeme mobilitu stále, týmto to nekončí,“ uviedol R. Rybníček.

O novelizácii Všeobecne záväzného nariadenia o parkovaní budú poslanci rokovať na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 29. mája 2019. „Verím, že poslanci schvália zmeny vo VZN. Nie je to dokument, ktorý vznikol niekde tu na stole v uzavretej miestnosti. Vznikol po diskusiách s poslancami a verejnosťou. Kým zregulujeme Juh a Sihoť III. a IV. – teda do 16. septembra 2019, budeme mať ešte dostatok času vysvetliť ľuďom z týchto sídlisk, ako to bude fungovať, ako a aké karty si kúpiť, aby sme im zabezpečili k tomu potrebný servis,“ povedal R. Rybníček, ktorý verejnosť o pripravovaných zmenách informoval 15. mája 2019 aj prostredníctvom médií.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!