3 ročníky ORA ET ARS – SKALKA

3. 1. 2011

Ešte do 9.januára 2011 majú možnosť návštevníci Domu umenia v Bratislave navštíviť výstavu výtvarných a literárnych prác účastníkov troch ročníkov Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA.


Výstava, ktorej  hlavným organizátorom je Mesto Trenčín a spoluorganizátormi sú  Trenčiansky samosprávny kraj a Farský úrad Skalka nad Váhom, je doplnená o bannerové prezentácie katalógov jednotlivých ročníkov sympózií. Sugestívnym grafickým spracovaním a fotodokumentáciou týchto katalógov sa približuje návštevníkom výstavy jedinečný historický, duchovný, či sakrálny skvost a genius loci starobylého areálu Veľkej a Malej Skalky.


Novinkou ostatného sympózia bola – okrem katalógu – aj literárna príloha „OKNO“, kde dostali priestor regionálni i renomovaní literáti. Vystavené výtvarné a literárne práce sú výsledkom tvorivého snaženia a  stretnutia domácich i zahraničných výtvarníkov a literátov, ktorí sa počas troch ročníkov sympózia  nechali inšpirovať „mystériom“ prítomnosti i minulosti najstaršieho pútnického miesta na Slovensku. Farbou, dlátom, či umeleckým slovom sa tak pokúsili vyjadriť vlastný pohľad na Malú a Veľkú Skalku, okolie, krajinu a nadviazať na stredoveké legendy o sv. Svoradovi- Andrejovi a sv. Beňadikovi. Spojením sakrálneho a umeleckého vnímania, vytvárajú  možnosť prezentovať Skalku ako miesto nezameniteľného a stáročiami prevereného odkazu týchto svätcov nášmu storočiu, ako miesto duchovnej obnovy a bohatej umeleckej inšpirácie.


Garanti podujatia:


Kurátor podujatia: PhDr. Marián Kvasnička, historik a znalec umenia


Odborná spolupráca za výtvarnú sekciu: Jozef Vydrnák, výtvarník


Odborná spolupráca za literárnu sekciu: Rudolf Dobiáš, spisovateľ


Výstava  v bratislavskom Dome umenia sa koná v rámci Roku kresťanskej kultúry na Slovensku 2010 a potrvá ešte do 9.1.2011. POZVANKA k vystave ORA ET ARS v Dome umenia BA so sprievodnymi vystavami.pdf

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!