Počet výsledkov: 1

9. 3. 2018 stránka
Materská škola „Lienka“ sa nachádza na sídlisku Sihoť III. V materskej škole je 5 tried a školská jedáleň. Prevádzka materskej školy je od 6:00 do 16:15. V jej tesnej blízkosti sa nachádza riečka Teplička, záhradkárska oblasť, ihrisko Pádivec a najmä hrádza, kde majú deti možnosť oboznamovať sa so…