Detail nariadenia

Číslo
VZN č.21/2014
Názov
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokument

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!