Detail nariadenia

Číslo
VZN č.1/2017
Názov
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.12/2012 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!