Detail nariadenia

Číslo
VZN č.11/2015
Názov
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.16/2008, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!