Detail nariadenia

Číslo
VZN č.2/2015
Názov
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o určení výšky fin. prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Trenčín
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!