Detail nariadenia

Číslo
VZN č. 7/2018
Názov
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Trenčín č. 8/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku a o podmienkach zvláštneho užívania verejných priestranstiev v meste Trenčín
Stav nariadenia
Účinné nariadenie
PDF dokumenty

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!