Komisia mládeže a športu

Zloženie Komisie mládeže a športu

  • JUDr. Martin Smolka (predseda)
  • Dominik Gabriel (poslanec)
  • Marcel Meravý (poslanec)
  • Ing. Ladislav Matejka (poslanec)
  • Mgr. Viliam Čacho (odborník)
  • Mgr. Igor Schlesinger (odborník)

Garanti

Ing. Jana Barnová, Ing. Miroslav Sádecký

Koordinátor práce s mládežou

Veronika Sučanská

koordinátor práce s mládežou

mobil: 0911 046 629
email: mladez@trencin.sk

Športový koordinátor

Ing. Miroslav Sádecký

referent pre šport

mobil: 0902 911 026
email: miroslav.sadecky@trencin.sk

Dotácie

Dotácie na aktivity v oblasti športu a dotácie na aktivity v oblasti práce s mládežou sa udeľujú každoročne. Informácie o dotáciách nájdete na samostatnej stránke.
Dotácie na aktivity v oblasti športu
Dotácie na aktivity v oblasti práce s mládežou

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!