Komisia mládeže a športu

Zloženie Komisie mládeže a športu

  • Ľubomír Horný (predseda)
  • Dominik Gabriel (poslanec)
  • JUDr. Danica Birošová (poslankyňa)
  • Eduard Hartmann (odborník)
  • Světluše Rajnincová (odborník)

Garanti

Ing. Jana Barnová, Bc. Katarína Kubíková

Koordinátor práce s mládežou

Veronika Sučanská

koordinátor práce s mládežou

mobil: 0911 046 629
email: mladez@trencin.sk

Dotácie

Dotácie na aktivity v oblasti športu a dotácie na aktivity v oblasti práce s mládežou sa udeľujú každoročne. Informácie o dotáciách nájdete na samostatnej stránke.
Dotácie na aktivity v oblasti športu
Dotácie na aktivity v oblasti práce s mládežou

Materiály k zasadnutiam

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!