Materská škola – Medňanského 9

Materská škola má štyri triedy, ktoré sa nachádzajú na dvoch podlažiach budovy. Triedy v MŠ sú podnetné a esteticky zariadené  s vlastnou spálňou. Každá trieda je vybavená PC a interaktívnou tabuľou s množstvom didaktických pomôcok. Areál MŠ má dva školské dvory. Na jednom z nich je zriadené moderné dopravné ihrisko. Vybavené sú drevenými preliezkami, prevažovačkami, hojdačkami, strunovými hojdačkami, domčekom, šmykľavkou, kolotočom i pieskoviskami. Výchovu a vzdelávanie v MŠ zabezpečuje osem kvalifikovaných učiteliek a práce súvisiace s prevádzkou materskej školy zabezpečujú dve kuchárky a dve upratovačky. Materská škola má vypracovaný a schválený školský vzdelávací program pod názvom „Domino“ . 

Web www.msmednanskeho.edupage.org/
Kontakty 
Mgr. Barbara Brúsilová

riaditeľka školy
Tel: 0902 911 199
Email: barbara.brusilova@ms.trencin.sk

Bc. Anna Kucharová

vedúca školskej jedálne
Tel: 0902 911 183
Email: anna.kucharova@ms.trencin.sk

Adresa Medňanského 9, 911 05 Trenčín

Hlavným cieľom MŠ je poskytnúť deťom predprimárne vzdelávanie ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Pedagogický prístup v našej materskej škole sa opiera o pozitívnu výchovu založenú na láske a dôvere k dieťaťu a dopĺňa rodinnú výchovu.

Zriaďovateľom MŠ je Mesto Trenčín. Prevádzkovateľom sú Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o.

V MŠ organizujeme rôzne akcie
 • Jesenné tekvicové slávnosti
 • divadelné predstavenia
 • Mikuláš v MŠ
 • Vystúpenia v klube seniorov
 • Vianočné besiedky, tvorivé dielne s rodičmi
 • Výchovné koncerty
 • Fašiangový karneval
 • Kúzelník v MŠ
 • Výstavy
 • Rôzne výtvarné súťaže
 • Výlety do knižnice, Galerkova GMAB
 • Pre predškolákov: návšteva ZŠ, predplavecká príprava
 • Besiedka ku dňu matiek
 • Športový deň s rodičmi
 • Týždeň detských radostí k MDD
 • Z rozprávky do rozprávky
 • Výlety na konci školského roka
 • Rozlúčka s predškolákmi

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!