Materská škola – Jána Halašu 11

Materská škola Dúha sa nachádza na sídlisku Juh v Trenčíne, v blízkosti Lesoparku Brezina a Základnej školy na ulici Laca Novomeského. Materská škola má 6 tried.

Poslaním našej materskej školy je prostredníctvom zmysluplných komunikačných situácií a priamej skúsenosti, hry a sociálnej aktivity dieťaťa s rovesníkmi a dospelými nadobudnúť pozitívne skúsenosti a zážitky s hovorenou a písanou rečou, čo napomáha ku komplexnému rozvoju a učeniu sa dieťaťa a tým aj jeho príprave na ďalšie školské vzdelávanie a život v našej spoločnosti. Komunikačné kompetencie detí sa rozvíjajú v súlade so Školským vzdelávacím programom Dúhová cesta za poznaním.

Všetko dôležité sa dozviete na internetovej stránke materskej školy.

Web www.msduhatrencin.sk
Kontakty 
Mgr. Angelika Koprivňanská

riaditeľka
Tel.: 0902 911 191
Email:angelika.koprivnanska@ms.trencin.sk

Andrea Chropeňová

vedúca školskej jedálne
Tel.: 0902 911 102
E-mail:  andrea.chropenova@ms.trencin.sk

Adresa Jána Halašu 11, 911 08 Trenčín

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!