Otázky a odpovede

Téma: Mobilita

Dobrý deň. Chcel by som požiadať o riešenie dopravnej situácie v mestskej časti Kubrica so správcom cesty a s príslušnými kompetentnými orgánmi, znížením rýchlosti napr. osadením dopravnej značky zóna najvyššej dovolenej rýchlosti 30. V tejto mestskej časti absentuje základná infraštruktúra. Vzhľadom na charakter tejto mestskej časti ako je úzka cesta, potok,les atď. obyvatelia, väčšina starších ľudí, alebo naopak malé deti, ale aj turisti, cyklisti sú častokrát denne ohrozovaní arogantnými a bezohľadnými vodičmi vysokou rýchlosťou. Je tu potrebné zvýšiť bezpečnosť dopravnej situácie. Viem, že nie som prvý, ktorý na túto situáciu upozorňuje a stále sa to nerieši. V prípade bližšieho objasnenia situácie som Vám k dispozícií. Ďakujem.

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 17.3.2023

Hlavná cesta v Kubrici je v majetku a správe Trenčianskeho samosprávneho kraja, a to až po obratisko nad rybníkmi. Ďalej je cesta súkromná. Kraju predložíme žiadosť o zníženie rýchlosti, ale keďže ide o cestu III. triedy, pravdepodobne sa nestretneme s pochopením kompetentných. V každom prípade to skúsime.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!