Otázky a odpovede

Téma: Mestská polícia

Dobrý deň,obraciam sa na Vás s otázkou ako to je s pitím alkoholu na verejnosti?

Odpoved:

Zdeno Marousek, mestská polícia, 2.12.2022

Mesto Trenčín má platné VZN mesta Trenčín č. 11/2018 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Vo všeobecností platí, že na verejnom priestranstve je podávanie a požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve zakázané. Horeuvedené VZN nájdete na web stránke mesta Trenčín. Vo VZN pod písmenom e/ je výnimka zo zákazu, a to sú príslušné príležitostné trhy (napr. aktuálne vianočné trhy).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!