Otázky a odpovede

Téma: Mestská polícia

Mám parkovací preukaz pre osobu so zdravotným postihnutím, chcem sa opýtať či je potrebné danú vec nahlásiť a kde, ďakujem

Odpoved:

Ľuboslava Sedláková, útvar mobility, 22.9.2022

Držitelia preukazu „Ťažko zdravotne postihnutý“ (ŤZP), ktorí sú odkázaní na individuálnu prepravu a majú parkovací preukaz, vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) parkujú na parkoviskách prevádzkovaných mestom Trenčín bezplatne. Vozidlo označené takýmto parkovacím preukazom je oslobodené od úhrady parkovného, avšak iba v čase, kedy slúži na prepravu držiteľa parkovacieho preukazu. Ostatní držitelia preukazu ŤZP (bez parkovacieho preukazu) nemajú nárok na zľavu z parkovného.
Netreba nič oznamovať, parkovací preukaz je však potrebné umiestniť do vozidla za čelné sklo, viditeľne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!