Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň prajem.
Je možné nepotrebný nábytok naďalej vyložiť, v termíne vývozu veľkoobjemného odpadu, k smetným nádobám? Alebo bude potrebné si zabezpečiť odvoz do niektorého zberného dvora prípadne do spoločnosti Kronospan v Tr. Turnej? Ďakujem.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 5.8.2022

Pravidelná služba zberu nadrozmerného odpadu zo stojísk nádob na komunálny odpad je určená na vyloženie 1-2 ks rozloženého nábytku, resp. objemnej veci. Ak má občan toho viac, je povinný využiť zberné dvory. K dispozícii sú 3 zberné dvory, ktoré sú otvorené od pondelka do soboty do 17.30 hod.
Výhodou v zberných dvoroch je, že drevený nábytok je uložený do osobitného kontajnera, ktorý ide následne na zhodnotenie a nie na skládku. Odpad vyzbieraný cez službu zberu nadrozmerného odpadu ide zatiaľ na skládku. Za odpad, ktorý je uložený na skládku, občania platia, takže určite by bolo ekonomickejšie aj ekologickejšie, ak ide o drevený nábytok či odpad z dreva odovzdať ho do zberného dvora.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!