Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Tak ako každý rok vám treba pripomenúť aby ste pripomenuli vlastníkovi pozemku, časti hrádze Kubranského potoka na Sibírskej ulici nech ju konečne pokosí. Prosím o zjednanie nápravy.

Odpoved:

Miroslava Dudová, útvar stavebný a životného prostredia, 21.6.2022

Pozemok p.č. 1610/1, k.ú. Kubra, na ktorom sa nachádza nepokosená tráva, je v súkromnom vlastníctve a preto mesto Trenčín nezabezpečuje jeho údržbu. Obec v zmysle zákona ani VZN o verejnej zeleni nemá žiadne kompetencie na to, aby vyzývala na kosenie súkromných pozemkov. Obec môže byť len nápomocná tým, že pošle výzvu vlastníkovi na úpravu. Zároveň treba brať do úvahy aj fakt, že všetky nepokosené trávnaté plochy zvyšujú biodiverzitu prostredia a zadržiavajú zrážkovú vodu, čím zlepšujú klimatické podmienky v zastavanom území. Vlastníka pozemku vyzveme na pokosenie, avšak, ak sa tak nestane, mesto Trenčín nemôže vlastníka pokutovať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!