Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Prečo po telefóne ?
Bolo mi iba vysvetlené že:
1, iba 30 domácností má tento problém a že je to moja chyba že som si to nevšimol. Je to lož nakoľko som sa tu dočítal že sa jedná o 600 domácností čo má podobný problém s Bio nádobou.
2, o tom že teba poslať prehlásenie mi bolo oznámené. Je to zasa lož lebo žiadne oznámenie mi nebolo poslané. Bol mi 14,06,2021 elektronicky doruční 2021_Miestny poplatok z množstvového zberu - sprievodný list.
V tomto dokumente sa vôbec nespomína problematika Bio odpadu a už vôbec nie že treba opätovne doručiť dané prehlásenie ku BIO nádobe. Jediné čo mi bolo poslané bolo to že pri danom dokumente o hore uvedenom Miestnom poplatku je príloha ktorej názov je _62A0SF75. Takže mi dávate za vinu že som si nevšimol a neotvoril prílohu pod názvom _62A0SF75 .
Som presvedčený že chyba nie je na mojej strane a na strane úradníka ktorý ani nedokáže alebo sa mu jednoducho nechce prepísať aspoň názov danej prílohy.
Alebo to bolo takto rozposlané zámerne ?
Ďakujem Vám veľmi pekne za to že ste obrali moju rodinu o cca 60€ za nič .


Peter V. (2.5.2022)
Téma: Životné prostredie
Dobrý deň, dnes 02,05,2022 sme dostali nechcenú a na silu vnútenú Bio nádobu pod hrozbou pokuty 1 500€ . Chcem sa opýtať či budeme musieť platiť za vývoz BIO odpadu od dnešného dátumu. A budeme musieť Vôbec platiť keď že máme vlastný kompostér ktorý požívame už dlhé roky a Vašu Bio nádobu nepotrebujeme a nebudeme plniť ?
Ďakujem.
Odpoved:
Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 3.5.2022
Všetky informácie ohľadom pridelenia biodnádoby Vám boli vysvetlené už niekoľkokrát. Bionádobu ste dostali teraz až preto, lebo ste ju v čase, keď sa rozmiestňovali na začiatku roku, odmietol. Bola Vám zaslaná výzva, nakoľko odmietnutím ste sa dopustili porušenia zákona.
Ohľadom podrobnejších informácií sa môžete opäť na nás obrátiť na tel. č . 032/6504 418.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 12.5.2022

Všetky informácie sme Vám už niekoľkokrát poskytli. Vo výzve, ktorá Vám bola zaslaná, máte uvedené i podrobné zákonné ustanovenia. V roku 2021 Vám bolo zaslané elektronické rozhodnutie a v prílohe ste mali informáciu, vrátane tlačiva čestného prehlásenia, čo ste vo Vašom podnete aj priznali. To, že ste si prílohu nenaštudovali, nie je určite naša chyba. Orgány verejnej správy ani nemajú povinnosť takto zasielať informácie o zmenách zákonov či všeobecne záväzných nariadení, čiže bola to len dobrovoľná aktivita mesta, aby ste mali po ruke naozaj všetky informácie. Navyše, informácie o zmene zákona a novej povinnosti podať čestné prehlásenie sme niekoľkokrát, teda opakovane zverejnili na mestskom webe aj v mestských novinách Info. Výrub poplatku je stanovený na celý kalendárny rok. Keďže ste si nesplnili povinnosť v termíne, museli sme na rok 2022 postupovať týmto spôsobom. Dňa 4. 4. 2022 ste podali na mestský úrad čestné prehlásenie o kompostovaní, ktoré sme prijali a v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení je účinné od 1. 1. 2023. K tomuto dátumu Vám bude bionádoba na rok 2023 stiahnutá. Ako sme Vám vysvetlili, samozrejme, máte právo trvať na odmietnutí bionádoby, no tým sa dopúšťate priestupku a budete riešený spôsobom ako sme Vám uviedli vo výzve.
Sme jediným krajským mestom, ktoré dáva domácnostiam na výber bionádobu alebo kompostovanie, hoci mesto v zmysle zákona môže pokojne ustanoviť bionádoby všetkým domácnostiam. Pri výbere spôsobu kompostovania však treba dodržiavať určené podmienky, ktoré ste Vy nedodržali.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!