Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Pekný deň prajem. Akým spôsobom sa v Kubrej v rodinnom dome separuje plast? Dostaneme žlté vrecia? Ďakujem.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 3.6.2021

Informácie o triedení odpadu sú uverejnené na stránke mesta www.trencin.sk, https://trencin.sk/pre-obcanov/odpady-zivotne-prostredie/komunalny-odpad/nakladanie-s-odpadom/#plasty .
Ak nie ste ešte zapojená do systému zberu, treba si vyzdvihnúť na začiatok 2 – 3 žlté vrecia, a to buď v Klientskom centre MsÚ Trenčín alebo na vrátnici zberných dvorov (napr. K zábraniu – Zberný dvor SEVER). Následne pri zbere vriec posádky nechajú toľko nových prázdnych vriec, koľko ich vyložíte plných.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!