Otázky a odpovede

Téma: Ostatné

Dobrý deň, Bývam v historickom centre mesta, na Matúšovej ulici. V tejto oblasti sa dlhodobo nenachádzajú špeciálne kontajnere na triedenie odpadu. Najbližšia nádoba na plast, sklo a papier je na študentskej ulici pri mestskej športovej hale. Chcem sa spýtať, kde máme oficiálne vyhadzovať triedený odpad, resp. či ho môžeme legálne vyhadzovať aj v iných mestských častiach, keďže inú možnosť nemáme. Mám na mysli len plast, sklo a papier, nie komunálny odpad. Ďakujem za odpoveď.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 3.6.2021

Žiaľ, v centrálnej mestskej zóne nie je možné zabezpečiť podmienky pre zber odpadu ako na bežných sídliskách. Nádoby na triedený zber sú umiestnené aj na Hviezdoslavovej ulici pri bytových domoch, môžete využiť aj tieto nádoby.
Odporúčame však využívať pre odovzdanie vytriedeného odpadu zberné dvory mesta, sú tri (Zlatovská, Soblahovská, K zábraniu) a sú otvorené od pondelka do soboty do 17.30 hod. Môžete v nich vytriedený odpad odovzdať bez obmedzenia a bezplatne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!