Otázky a odpovede

Téma: Mestská polícia

Dobrý deň, na ulici Mateja Bela je od Kebabizne po križovatku Mateja Bela – Kyjevská vyznačené pozdĺžne parkovanie popri ceste a končí nad uvedenou križovatkou. Autá však neustále parkujú aj mimo vyznačenej plochy, a to aj pod križovatkou. Neraz sa mi už stalo, že som musel tieto autá obchádzať a tým prejsť do protismeru a zároveň od Kyjevskej vychádzalo auto. Tým, že od Kyjevskej sú popri ceste kríky, nie je vychádzajúce autá dostatočne vidieť a je to dosť nebezpečné. Požiadal by som preto zabezpečiť, aby stáli vozidlá iba na vyznačených parkovacích plochách.

Odpoved:

Zdeno Marousek, mestská polícia, 22.7.2020

V zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke pravidelne kontrolujeme nepovolené parkovanie na celom sídlisku Juh. Od 23. septembra 2020 bude parkovanie regulované aj na sídlisku Juh. V súčasnosti ešte neplatí dopravné značenie č. 277 ,,Parkovacia zóna“, preto motorové vozidlá nemusia parkovať len na vyznačených parkovacích miestach. Samozrejme, pri parkovaní musia vodiči dodržiavať uvedený zákon. Dodržiavanie tohto zákona budeme naďalej kontrolovať.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!