Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň, je voda z vodovodu bezpečná pre zdravie? Počula som, že sa do nej pridáva teraz počas korony viac chlóru.

Odpoved:

Jana Mikulová, Trenčianske vodárne a kanalizácie, 21.5.2020

Počas celej epidemiologickej situácie ohľadne COVID-19 sa vykonávalo hygienické zabezpečenie pitnej vody chlórovaním v štandardnom režime. Obsah chlóru v pitnej vody je monitorovaný centrálnym dispečingom. Pitná voda dodávaná do verejného vodovodu spĺňa požiadavky vyhlášky MZ SR 247/20217, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!