Otázky a odpovede

Téma: Mobilita

Dobrý deň, dňa 21.2.2020 boli na Partizánskej ulici v časti rodinných domov, osadené dopravné značky ZÁKAZ ZASTAVENIA. Ide o ulicu, kde je zakázaný prejazd, to znamená, že ulica plní funkciu "slepej ulice" a nie je zaradená k bežným dopravným uzlom, ale ide o komunikáciu, ktorá je určená na obsluhu a prístup ľudí, ktorí tam bývajú. Týmito dopravnými značkami, ste nám majiteľom domov (aj ich návštevám), znemožnili zastavenie pred vlastnou nehnuteľnosťou na nevyhnutný čas vyloženia a naloženia osôb a tovaru, čím sa nám komplikuje a strpčuje život. Žiadam Vás o zmenu značenia na ZÁKAZ STÁTIA, ktorý je akceptovateľný pre danú lokalitu. Ďakujem za pochopenie a ústretovosť.

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 26.2.2020

Značky boli osadené na podnet obyvateľov Partizánskej ulice, ktoré nám boli tlmočené aj prostredníctvom volených zástupcov obyvateľov, teda poslancov mestského zastupiteľstva. Značky boli osadené tak, aby bola v každom čase zabezpečená prejazdnosť ulice, nakoľko svojvoľným a hlavne nezákonným parkovaním dochádzalo k situáciám, keď sa niektorí majitelia domov a pozemkov nevedeli dostať k svojmu majetku, nehovoriac o prejazdnosti pre záchranné zložky. V zmysle platnej legislatívy je možné parkovať len tam (ak to značkami nie je určené inak), kde pre každý jazdný smer zostane voľná šírka cesty 3m a voľná šírka chodníka 1,5m. Zastaviť je možné len tam, kde zostane voľná šírka cesty pre oba smery aspoň 3m. Z toho vyplýva, že značky zákaz státia, ktoré požadujete, sú bezpredmetné, nakoľko zákaz státia v hornej časti Partizánskej ulice vyplýva priamo zo zákona o cestnej premávke. Zastaviť môžete na protiľahlej strane ulice oproti svojej nehnuteľnosti.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!