Otázky a odpovede

Téma: Dane a poplatky

Dobrý deň chcem sa spýtať či by pri platení dani za KO, DSO a BIO nebolo spravodlivejšie keby nebol zohľadnení len trvalý pobyt na adrese ale hlavne každý nehnuteľný majetok na území mesta Trenčín spoplatnený majiteľovi keď na uzemí mesta vlastní viac ako jednu nehnuteľnosť. T.j. že by platil za každú nehnuteľnosť dane za produkciu odpadu. A zároveň aby bezdomovci boli od tejto platby oslobodení, alebo aby platili len napr. 1 e. Ako príklad uvediem , ja vlastním iba 1/16 nehnuteľnosti, za odpad platím a ostatní podieloví spoluvlastníci majú právo nehnuteľnosť užívať avšak nemajú povinnosť za produkciu odpadu platiť . Na adrese M.Kišša 239/15. Trenčín 91105 museli zlikvidovať čiernu stavbu avšak skládka aj na území môjho majetku vznikla /nedoriešené Bc. Ďudáková- štátny stavebný dohlad/. Žiadam o zváženie a prípadné prerokovanie na mestskom zastupiteľstve. ´Dakujem Jančovič Pavol
PS: dakujem za zlepšenie situácie s parkovaním na adrese M.Kišša 15. Trenčín 91105, reakcie pána Hartmana a Marouska padli na úrodnú pôdu

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 20.2.2020

Poplatky a nakladanie s odpadmi upravujú príslušné Všeobecne záväzné nariadenia č. 7/2016 a 14/2013, ktoré vychádzajú z platných zákonov. Zmeny VZN podliehajú schvaľovaniu poslancov a musia byť jasne formulované, vymožiteľné a v zmysle platnej legislatívy.

Katarína Tomášková, útvar ekonomický:
K 1. 1. 2017 bol v meste zavedený množstvový zber pre rodinné domy. Poplatok sa vyrubuje na nádobu, ktorú občan využíva. Funguje to tak, že občan sa prihlási tlačivom k množstvovému zberu na uvedenú adresu domu. V tlačive si vypíše aj ďalších užívateľov nehnuteľnosti. Nemusia to byť len občania, ktorí majú na uvedenej adrese trvalý pobyt, alebo vlastníci. Sú to občania, ktorí reálne v dome bývajú a užívajú pridelenú nádobu. Pri množstvovom zbere platí, že do tohto poplatku sa zahŕňajú práve užívatelia danej nehnuteľnosti. Preto je tento poplatok adresnejší oproti paušálnemu poplatku.Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!