Otázky a odpovede

Téma: Stavebný poriadok

Dobrý deň. 24.7. som podávala formulár na ohlásenie drobnej stavby. Dnes je 4.11. a doteraz nemám vyjadrenie mesta. Vsetky požadované dokumenty boli poskytnuté z našej strany obratom. Je táto lehota na vybavenie v poriadku? To aj stavebné povolenie by bolo vybavené skôr. Potom sa všetci čudujú, že ľudia stavajú drobné stavby na čierno. Ďakujem za vyjadrenie.

Odpoved:

Iveta Kubišová, vedúca útvaru stavebného a životného prostredia, 7.11.2019

Žiadosť bola na mesto Trenčín podaná dňa 29.7.2019, ale nakoľko neobsahovala všetky podklady k vydaniu oznámenia k ohláseniu drobnej stavby, stavebný úrad dňa 26.8.2019 (v 30 dňovej lehote) vyzval žiadateľku na doplnenie dokladov. Posledný doklad potrebný pre vydanie oznámenia k ohláseniu drobnej stavby bol stavebnému úradu doručený dňa 30.9.2019. Následne bola dokumentácia zaslaná útvaru územného plánovania, ktorý predmetné stavby posudzuje z územnoplánovacieho ako aj architektonicko-stavebného hľadiska. Útvar územného plánovania svoje stanovisko zaslal až dňa 30.10.2019. V uvedený deň bola vydané oznámenie k ohláseniu drobnej stavby a zaslané žiadateľke.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že nie je pravdou, že všetky dokumenty boli poskytnuté obratom, nakoľko posledný doklad zo strany žiadateľky bol stavebnému úradu predložený až 63 dní po podaní žiadosti.
Podľa možnosti sa vždy snažíme so žiadateľmi komunikovať tak, aby boli procesy rýchlejšie k ich osobnej spokojnosti. Chápeme, že žiadateľ nie je vždy zorientovaný v prílohách potrebných pre vydanie povolenia na výstavbu, preto odporúčame navštíviť stavebný úrad vopred, v na to určených úradných dňoch. Kolegovia vždy ochotne veci vysvetlia a poskytnú občanom relevantné informácie tak, aby následne podaná žiadosť bola kompletná a vybavená v čo najkratšom čase.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!