Otázky a odpovede

Téma: Mobilita

Do obchodného centra COOP Rozkvet na Sihoti 2 vedú chodníky z viacerých strán, od Termiónu a popri bare smerom od pekárne Messerchmidta. V posledných mesiacoch tu po chodníkoch pre chodcov jazdia veľké zásobovacie autá do cukrárne, Laskafé baru i tržnice, do baru chodia motorkári na motorke po chodníkoch pre chodcov. Majitelia si tu spravili parkoviská.
Prosíme o osadenie značky zákaz vjazdu a osadenie stĺpikov na chodník pri bankomate Slovenskej sporiteľne smerom do potravín COOP a od Školského klubu Sedmicka smerom do potravín. Tieto dva chodníky sú najfrekventovanejšou cestou pre chodcov zo Sihote k nákupnému stredisku. Je tu množstvo detí, škôlkárov a školákov, mamičiek s kočíkmi i starších ľudí. Autá a motorky tu nemajú čo robiť - ohrozujú bezpečnosť okrem toho ničia zeleň i chodníky.

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 4.10.2019

Osadenie stĺpikov na jednej strane zabráni vjazdu neželaných vozidiel, ale nezabráni vjazdu motoriek. Na druhej strane tvoria stĺpiky neprekonateľnú bariéru pre záchranné zložky a pre vozidlá zimnej či letnej údržby, takže ich osadenie môže byť aj kontraproduktívne. Ak by sa osadili na oboch menovaných chodníkoch stĺpiky, nezostane na plochu pred Rozkvetom jediný vjazd, kadiaľ by sa sem dostali sanitky alebo hasiči. Situáciu ale určite prekonzultujeme s dopravným inšpektorátom a navrhneme nejaké vhodné riešenie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!