Otázky a odpovede

Téma: Mestská polícia

Dobrý den, možete sa prosim občas prisť pozrieť ako sa parkuje pred domom Halalovka 14..,záchranka tadiaĺ nemá šancu prejsť ...dopravná značka medzi vchodom 14 a 16 je velmi zle osadená preto si šoféri dovolia parkovať tesne pri nej na trávniku. Za vybavenie ďakujem

Odpoved:

Igor Zajaček, zástupca náčelníka mestskej polície, 15.8.2019

V rámci hliadkovej služby Mestská polícia kontroluje dodržiavanie zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke na území celého mesta Trenčín, nevynímajúc sídlisko JUH. Na Vami uvedenej ulici sme riešili viacero dopravných priestupkov, vrátene parkovania na zeleni. Ak ste svedkom takéhoto konania, je potrebné vec neodkladne nahlásiť na bezplatnú linku Mestskej polície 159, prípadne na Policajný zbor tel. 158, ktorý má takisto povinnosť Vami spomínané priestupky riešiť.

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility:
Značka je umiestnená správne, vyznačuje dovolený spôsob státia vozidiel a je doplnená aj vodorovným dopravným značením. Vozidlá v zmysle zákona parkovať na trávniku ani v priestore križovatky nemôžu. Pokiaľ teda uvidíte porušenie zákona (zlé parkovanie, krádež, znásilnenie či nebodaj vraždu), skúste zavolať mestskú či štátnu políciu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!