Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň! Všimol som si , že na ulici Jána Halašu už dlhšie pobehujú potkany, najma okolo kontajnerov. Mieni s tým niečo mesto robiť? Kedysi sa robila celoplošná deratizácia mesta. Neplánuje sa niečo podobné? Ďakujem za odpoveď.

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 11.6.2019

Na mesiac máj bola vydaná výzva Regionálnym úradom verejného zdravotníctva k celoplošnej povinnosti vykonať deratizáciu v meste Trenčín u všetkých povinných subjektov, ktorými sú vlastníci, nájomcovia či správcovia nehnuteľností. Aj Mesto Trenčín je povinnou osobou a začiatkom mája zabezpečilo vykonanie deratizácie prostredníctvom spoločnosti Pavol Beták - ASANA na plochách verejnej zelene a v budovách v správe mesta. V tom istom období zabezpečila deratizáciu verejnej kanalizácie aj TVK, a.s., Trenčín.
Aj všetky bytové domy boli povinné si zabezpečiť deratizáciu svojich priestorov, príp. prislúchajúcich pozemkov, ak sú v ich vlastníctve. Upozorňovali sme na to na mestskom webe i v mestských novinách Info. Treba si preveriť u Vášho správcu, či vykonal deratizáciu, lebo len plošne vykonaná deratizácia všetkých povinných osôb je najúčinnejšia.
Samozrejme, Vami uvedenú lokalitu dáme preveriť spoločnosti, ktorá vykonávala pre mesto deratizáciu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!