Otázky a odpovede

Téma: Dane a poplatky

https://trencin.sk/pre-obcanov/otazky-a-odpovede/?questionId=15066
neviem, aké máte tlačivo Vy pred sebou, ale v mne doručenom je jasne a zretelne napisane, že mám zaplatiť poplatok za komunalny odpad a drobný stavebný odpad, nieje to nijak oddelené.... citujem:
'Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ste povinný uhradiť na účet správcu dane, ...atď.'
Je to jedna veta, z ktorej som vyrozumel, že tento drobný stavebny odpad a jeho naslednu likvidaciu uz mame všetci obyvatelia mesta Trenčín spoplatnenu....

Odpoved:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický, 14.5.2019

Dôležitá je pre Vás sadzba, ktorá je v rozhodnutí uvedená. V rozhodnutí máte uvedenú LEN sadzbu za komunálne odpady v zmysle platného VZN https://trencin.sk/wp-content/uploads/2018/05/vzn14_2013_%C3%BApln%C3%A9-znenie_01012018.pdf

Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí LEN pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na zbernom dvore, a to v hotovosti. Na poplatok za drobný stavebný odpad sa rozhodnutie nevydáva, dostávate na zbernom dvore príjmový pokladničný doklad.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!