Otázky a odpovede

Téma: Dane a poplatky

Dobrý den, pred pár dňami mi bol doručený list o výmere/výberu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad..... môžem tomu rozumieť tak, že v tomto poplatku je zahrnutý aj vývoz drobného stavebného odpadu a za tento drobny stavebny odpad nebudem musieť už duplicitne platiť v zbernom dvore? dakujem za skoru odpoved....dnes je 6.5.2019....

Odpoved:

Katarína Tomášková, útvar ekonomický, 7.5.2019

Rozhodnutie, ktoré Vám prišlo, je vystavené v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Taký je jeho názov. V rozhodnutí však máte uvedenú a spoplatnenú sadzbu iba za komunálny odpad. Sadzba za drobný stavebný odpad je 0,066 €/kg. Poplatok za drobný stavebný odpad sa platí v hotovosti na zbernom dvore pri dovezení drobného stavebného odpadu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!