Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň, chcem sa spýtať či je legálne, keď si obyvatelia BD na ul.Karpatská 46 svojvoľne vybudovali parkovacie miesta pre os. motorové vozidlá na mestskom pozemku, parcela č. 1713/4, v bezprostrednej blízkosti ich vchodu. Pôvodnú zatrávnenú plochu síce spevnili betónovými kockami, avšak uvedená plocha nie je určená, alebo vedená ako parkovisko, chodník, alebo iná cestná komunikácia, alebo odstavná plocha. Neviem si predstaviť, ak by takýmto svojvoľným spevňovaním zatrávnených plôch a vytváraním parkovacích miest postupovali aj ďalší občania. Rovnako prikladám obrázky. Vopred Vám ďakujem za vyrozumenie, prípadne postupu riešenia tohto problému zo strany mesta Trenčín.

Odpoved:

Róbert Hartmann, vedúci útvaru mobility, 11.4.2019

Takéto spevňovanie plôch možné je, ale len so súhlasom mesta. Za posledné 3 roky sme na takéto spevnenie súhlas nevydali nikomu, čo však neznamená, že sa tak nemohlo udiať v minulosti. Viem, že na Karpatskej ulici sú takéto plochy vybudované - niektoré možno viac ako 10 - 15 rokov. Či boli v tom čase povolené, je v súčasnosti takmer nemožné zistiť.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!