Otázky a odpovede

Téma: Životné prostredie

Dobrý deň, poprosím požiadať zodpovedných pánov z fy Marius Pedersen o vyprázdnenie dvoch košov na psie exkrementy na sídlisku Juh. Koše sa nachádzajú vo vnútrobloku Halašova ul. Novomeského ul. Koše neboli už dosť dlhú dobu vyprázdnené, sú naplnené vrchovato, horné kryty sú zhodené a vietor säčky z nevábnym obsahom rozfukuje po okolí. Snaha majiteľov psov sa míňa účinku... Žiaľ. Ďakujem!

Odpoved:

Zuzana Čachová, útvar stavebný a životného prostredia, 5.12.2018

Nádoby na psie exkrementy sa vyvážajú 1-krát za 14 dní, nepárny týždeň v utorok. Včera bol plánovaný vývoz a nádoby boli vyvezené.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!