Kultúrne stredisko – HVIEZDA

Kultúrne stredisko – HVIEZDA
adresa: Kniežaťa Pribinu 197/3, 91101 Trenčín
kontaktná osoba: Martin Potočný
tel.: 0902 911 480
e-mail: martin.potocny@trencin.sk
1 – Klub Lúč rozmery: 14,8 x 8 m,
chodba: 6 x 2,4 m
plocha: 106 m2,
chodba: 14,4 m2
Sála s malým javiskom. Konajú sa tu koncerty skupín, malé javiskové formy, bar. Priestory sú v prenájme Reactive Lab, s. r. o. Kontakná osoba: Kamil Bystrický, tel.: 0903 027 910. Zo sály sa dá prejsť do pánskych WC.
2 – Zrkadlová sála (príz.) 16,2 x 9 m 145,8 m2
Sála s parketovou podlahou, so zrkadlami. Vhodná na cvičenie, na nácviky tanečných skupín.
3 – Garáž (príz.) 3,2 x 8 m  25,6 m2
garáž s prístupom z ulice Kniežaťa Pribinu.
4 – Divadelná sála (príz.) 27,6 x 11,6 m  320,16 m2
Divadelná sála s javiskom. Hľadisko má kapacitu 400 miest vrátane balkóna. Rozmery javiska:6,9 x 11,6 m.
5 – Vestibul (príz.) 8,6 x 17 m 146 m2
Vestibul pred vchodom do divadelnej sály s malou šatňou. Môže sa využívať na výstavy, vernisáže.
6 – Klub Lúč – sklad 4,6 x 5 m 23 m2
Sklad klubu Lúč.
7 – Predaj vstupeniek (príz.) 1,2 x 1,6 m + 2,9 x 1,9 m  7, 41 m2
Miestnosť na predaj vstupeniek. Skladá sa z dvoch malých miestností.
8 – Šatňa (suterén 1) 5,5 x 3,6 m  19,8 m2
Šatňa pre vystupujúcich.
9 – Šatňa (suterén 1) 5,5 x 3,6 m 19,8 m2
Šatňa pre účinkujúcich.
10 – Bývalá stolárska dielňa (suterén 2) 3,5 x 9 m 31,5 m2
Priestor vhodný ako sklad.
11 – Skúšobňa (suterén 2) 5,2 x 6,5 m 33,8 m2
Skúšobňa je v súčasnosti obsadená.
12 – Sklad (suterén 2) 2,4 x 5,1 m  12,24 m2
Sklad.
13 – Skúšobňa (suterén 2) 3,2 x 8 m  
Skúšobňa je v súčasnosti obsadená
14 – Sklad (suterén 2) 2,8 x 9 m 25,2 m2
Sklad.
15 – Sklad (1. posch.) 3,9 x 3,9 m 15,20 m2
Sklad, vstup z podesty.
16 – Prázdna miestnosť (1. posch.) 4,5 x 5,5 m 24,70 m2
V súčasnosti je využívaná ako učebňa.
17 – Prázdna miestnosť (1. posch.) 4,6 x 5,5 m 25,3 m2
V súčasnosti je využívaná ako učebňa.
18 – Prázdna miestnosť (1. posch.) 2,6 x 6 m 15,6 m2
V súčasnosti je využívaná ako učebňa.
19 – Prázdna miestnosť (1. posch.) 3,6 x 6,9 m 24,80 m2
V súčasnosti je využívaná ako učebňa.
20 – Zasadačka (1. posch.) 6,6 x 8,3 m 54,78 m2
Miestnosť vhodná pre väčšie stretnutia aj na nácviky.
21 – Sklad (1. posch.) 6,5 x 4 m  26 m2
Sklad.
22 – Sklad (1. posch.) 3,9 x 6,5 m 25,30 m2
Sklad
23 – Sklad Družba (2. posch.) 2,6 x 4,7 m 12,20 m2
Sklad, v súčasnosti používa súbor Družba.
24 – Sklad Družba (2. posch.) 3,6 x 4,7 m 16,90 m2
Sklad, v súčasnosti využíva súbor Družba.
25 – Sklad (2. posch.) 3,5 x 4,7 m  16,50 m2
Sklad
26 – Učebňa (2. posch.) 4,7 x 5,3 m 24,90 m2
V súčasnosti využívaná ZUŠ.
27 – Učebňa (2. posch.) 6 x 5,7 m  34,2 m2
V súčasnosti využívaná ZUŠ.

Rozmery miestnosti plocha a nákresy sú orientačné.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!