Voľné pracovné miesto učiteľa I. stupňa v ZŠ, L. Novomeského

14. 6. 2021

Základná škola na Ulici L. Novomeského 11 v Trenčíne má voľné pracovné miesto učiteľa prvého stupňa.

Termín nástupu: 1. 9. 2021

Rozsah úväzku: 100%

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC: Microsoft Office – Word, PowerPoint, Excel, internet – pokročilý

Vzdelanie: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky: anglický jazyk vítaný

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania
• profesijný životopis
• kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijný životopis a žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné doručiť e-mailom.
Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritériá pre výkon funkcie.

Platové podmienky – Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – príloha č. 7. Plat sa zvyšuje podľa dĺžky započítanej praxe a profesijného rozvoja.

Plat pedagogického zamestnanca (PZ)
Začínajúci PZ – 915 €
Samostatný PZ (po ukončení adaptačného vzdelávania) – 998,5 €
PZ s prvou atestáciou (5 rokov praxe) – 1118 €
PZ s druhou atestáciou (10 rokov praxe) – 1251,5 €
Plat sa zvyšuje podľa dĺžky započítanej praxe a profesijného rozvoja.

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Dobiašová – 0902 911 061, dobiasova.j@9zstn.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!