Projekt Trenčín si Ty hodnotený pozitívne

8. 10. 2014

Napriek niekoľkým neprajným hlasom, s ktorými sa projekt Trenčín si Ty stretol najmä doma, v Trenčíne,  sa jeho organizátori tešia všeobecne kladným odborným hodnoteniam. Urbanistickej súťaži Trenčín – mesto na rieke sa opakovane venujú celosvetové odborné médiá.


Najnovšie uznanie projektu potvrdilo aj hodnotenie zástupcov donora – Úradu Vlády SR a Švajčiarskej konfederácie. Švajčiarsky veľvyslanec  J. E.  Alexander Wittwer, Barbara Žilkayová z Úradu Vlády SR a zástupca správcu fondu nadácie Ekopolis Štefan Jančo prišli 2. októbra projekt do Trenčína osobne overiť. Potvrdzuje to aj Správa z overenia projektu na mieste, v ktorej sa píše o vysoko odbornom a kvalitnom prevedení súťaže.
„Teší nás to aj preto, že sme súťaž Trenčín – mesto na rieke a aj celý dlhodobý proces Trenčín si Ty pripravili s najvyšším možným nasadením, zapojením názorov odbornej a laickej verejnosti do tvorby súťažného zadania, zabezpečením medzinárodnej účasti, finančného krytia, pozornosti a následným uznaním domácich i zahraničných odborných kruhov,“ hovorí architekt mesta Trenčín Martin Beďatš.


Súťaž získala podporu aj Slovenskej komory architektov, ktorá overovala, okrem iného, aj súťažné podmienky. Domáca i zahraničná verejnosť súťaž Trenčín – mesto na rieke opakovane vyhodnotila ako minimálne na Slovensku ojedinelý počin. „Získanú dôveru chceme rozvíjať aj naďalej, motivuje nás k tomu záväzok a aj pokora k mestu, ktorého rozvoj nám nie je ľahostajný,“ zdôraznil M. Beďatš s tým, že súťažou sa všetko iba začína. Budúci Trenčín bude závisieť od konštruktívnej spolupráce všetkých, ktorí sa na ňom budú ochotní a schopní podieľať. O tom bude ďalší proces, ktorý je pri rozvoji miest všade na svete ten najťažší – proces implementácie ideí do reality. To bude tá najdôležitejšia skúška, ktorá Trenčanov ešte iba čaká.   

„Trenčín si zaslúži také riešenie nábrežia, na ktoré sa budúce generácie jeho obyvateľov budú pozerať s rovnakým rešpektom a uznaním, ako sa dnes pozeráme napríklad na nadčasové urbanistické riešenie starej Sihote od architekta a urbanistu Ferdinanda Silbersteina Silvana,“ skonštatoval M. Beďatš.


V procese prípravy podkladov pre vypracovanie územného plánu centrálnej mestskej zóny plánuje mesto Trenčín ešte koncom tohto roka začať s organizáciou série ďalších diskusií a verejných prerokovaní. Informácie o pripravovaných podujatiach budú zverejnené na stránkach www.2014.trencin.sk a v najbližších vydaniach mestských novín Info.  


 


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!