Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie oznamuje…

6. 5. 2020

Aj v tejto mimoriadnej situácii vám chce byť Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Trenčín nápomocné pri riešení aktuálnych problémov.

1. Zabezpečí starostlivosť o klientov alebo o klientov v krízovej situácii telefonicky na čísle: 0901 711 744  od 8:00 do 14:00 hod. a e-mailom na adrese: cpppaptn@cpppaptn.sk alebo cez web stránku www.cppppaptn.sk zariadenia – každý pracovný deň do 14:00 h pre všetkých klientov.

2. V pracovných dňoch sú v zariadení centra k dispozícii dvaja odborní zamestnanci, ktorí budú od 8,00 do 14,00 h poskytovať informačný servis a služby materským, základným a stredným školám okresu Trenčín telefonicky 032/74 361 52 alebo e-mailom na adrese cpppaptn@cpppaptn.sk.

3. Všetci odborní zamestnanci zabezpečujú online kontakt pre individuálnych klientov v rozsahu 7,5 hodiny z individuálnych pracovných mailových adries od 8:00 – 16:00 h, v prípade potreby – poradenstvo, krízovú intervenciu i terapiu.  

 

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!