Dovoz stravy

Mesto Trenčín zabezpečuje občanom mesta Trenčín cestou Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. Piaristická č. 42, Trenčín dovoz stravy pre seniorov, imobilných a ťažko mobilných občanov

Služba rozvoz stravy sa poskytuje občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc  inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov medzi ktoré sa zaraďuje aj dovoz obeda, alebo iného teplého jedla. Výška úhrady za dovoz stravy predstavuje 0,60 .  

Potrebné doklady

Dovoz stravy sa poskytuje na základe písomnej žiadosti.

K žiadosti je potrebné doložiť:

Podanie žiadostí

Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.

Kontakt:
tel:
032/ 6402 463

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!