Vianočné remeselné trhy 2019

Vianočné remeselné trhy 2019 sa uskutočnia v Trenčíne na Mierovom námestí od 5. 12. do 22. 12. 2019. Celé podujatie má názov ČARO VIANOC POD HRADOM, Vianočný jarmok je jeho súčasťou.

Predaj v remeselných stánkoch: 10.00 – 18.00 h. Predaj v stánkoch s občerstvením a nápojmi: 10.00 – 22.00 h.

Stánky s remeselným tovarom

Počet : 44 drevených uzamykateľných stánkov
Sortiment: tradičné ľudové a remeselnícke výrobky (dekoratívne predmety zo šúpolia, imelo, vianočné dekorácie, drevené výrobky, keramika, kozmetika, ľudové hračky…), tradičné potravinárske výrobky (medovníky, trvanlivé pečivo, mäsové a syrárske výrobky…)
Cena: 20 €/deň (platba vopred na základe akceptačného listu)

Uzávierka prihlášok je 15. 10. 2019. Do konca októbra dostanú všetci predajcovia vyrozumenie o prijatí/neprijatí na Vianočné trhy.

Prihláška na Vianočné remeselné trhy pre remeselníkov


Informácie pre predajcov občerstvenia

Všeobecné podmienky a vyhlásenie výberového konania pre rok 2019 budú zverejnené v termíne september/október 2019.

Stánky s gastronomickými lahôdkami

Počet: 2 drevené uzamykateľné stánky (č. 5 a č. 6)
Sortiment: netradičná ponuka – kulinárske špeciality – podrobnejšie informácie nájdete vo všeobecných podmienkach a oznámení o vyhlásení výberového konania. V týchto stánkoch sa nebude predávať alkohol.
Cena: 50 €/deň, kaucia 1000 €/stánok, 150 € zábezpeka za stánok/výberové konanie

Stánky s občerstvením a nápojmi

Počet: 5 drevených uzamykateľných stánkov (č. 1, 3, 7, 9, 12)
Sortiment: občerstvenie a nápoje – podrobnejšie informácie nájdete vo všeobecných podmienkach a oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie
Cena: elektronická aukcia

Stánky s nápojmi

Počet: 4 drevené uzamykateľné stánky (č. 2, 4, 10, 11)
Sortiment: nápoje – podrobnejšie informácie nájdete vo všeobecných podmienkach a oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie
Cena: elektronická aukcia

Stánky s nápojmi – predaj čapovanej medoviny, včelích produktov a výrobkov

Počet: 1 drevený uzamykateľný stánok (č. 8)
Sortiment: nápoje – podrobnejšie informácie nájdete vo všeobecných podmienkach a oznámení o vyhlásení elektronickej aukcie
Cena: elektronická aukcia

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!